O NAS

WOJCIECH DOMAGAŁA

Specjalista i praktyk z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną (również w języku angielskim) spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz przedsiębiorców zagranicznych. Zasiadał w radach nadzorczych. Pomagał polskim przedsiębiorcom przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności poza granicami RP.
Specjalista i praktyk z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych. Członek komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez administrację rządową i samorządową.
Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
Swoimi działaniami zawsze zmierza do szybkiego i ugodowego rozwiązywania sytuacji spornych.
Języki obce: angielski.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

KATARZYNA DOMAGAŁA

Specjalista i praktyk z zakresu prawa administracyjnego, postępowań administracyjnych oraz sądowo administracyjnych.
Specjalista i praktyk z zakresu prawa pracy, w tym zagadnień dotyczących szeroko rozumianego stosunku służbowego oraz ubezpieczeń społecznych.
Doradza przedsiębiorcom z zakresu prawa konsumenckiego, w tym w prowadzeniu sprzedaży na odległość (m.in. sklepy internetowe).
Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru spółek prawa handlowego.
Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa turystycznego oraz prawa przewozowego.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

STAŁA WSPÓŁPRACA Z:

 • 3 adwokatami i 2 radcami prawnymi,
 • 1 aplikantem radcowskim,
 • specjalistą z zakresu danych osobowych,
 • specjalistą z zakresu zamówień publicznych i windykacji.

ZESPÓŁ PRACUJE TAKŻE W JĘZYKU ANGIELSKIM.

SPECJALIZACJE

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych i samorządowych. Zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa zapewnia profesjonalne usługi na najwyższym poziomie.
Każdego klienta traktujemy indywidualnie, osobiście angażując się w powierzone nam sprawy. Szacunek do klienta oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa w zakresie świadczonych przez nas usług przekłada się na pozytywną atmosferę wzajemnej współpracy.
Zapewniamy szybkość i terminowość wykonywania powierzonych nam zadań. Wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie skutkują sukcesami w zakresie ochrony interesów naszych klientów.

OBSZAR PRAKTYKI

Obszary działalności kancelarii:

 • prawo cywilne / gospodarcze oraz spory sądowe z tym związane (m.in. z wykonania umów, dochodzenie należności i odszkodowań, w tym od ubezpieczycieli),
 • prawo spółek (tworzenie, pełna obsługa bieżąca, przekształcenia, likwidacja podmiotów prawa handlowego),
 • prawo kontraktów, w tym udział w negocjacjach umów międzynarodowych,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (pełna obsługa bieżąca, zwolnienia grupowe, wypadki) oraz spory z tym związane (odszkodowania z tytułu wypadków w pracy, ZUS / PIP),
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo administracyjne (w tym kontrole PIH / ZUS),
 • prawo budowlane oraz inwestycje w nieruchomości,
 • prawo autorskie i własności intelektualnej,
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo konsumenckie,
 • prawo przewozowe.

NASI KLIENCI

 • administracja samorządowa,
 • administracja rządowa,
 • spółki prawa handlowego (w tym spółki założone przez podmioty z Niemiec i Anglii) oraz jednoosobowe działalności gospodarcze działające na płaszczyznach:
  • podmioty lecznicze,
  • transport,
  • handel, w tym sprzedaż internetowa,
  • budownictwo, nieruchomości,
  • produkcja maszyn i urządzeń,
  • systemy monitorowania działania urządzeń, ulepszacze do paliw, technologie gazowe,
  • agencje reklamowe,
  • biura podróży.

WYNAGRODZENIE

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

 • wynagrodzenie godzinowe,
 • wynagrodzenie ryczałtowe.

KONTAKT

Kancelaria Prawna Wojciech Domagała

ul. Jedności 11/8
65-018 Zielona Góra
[email protected]