Wojciech Domagała

Specjalista i praktyk z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną (również w języku angielskim) spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz przedsiębiorców zagranicznych. Zasiadał w radach nadzorczych. Pomagał polskim przedsiębiorcom przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności poza granicami RP.
Specjalista i praktyk z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych. Członek komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez administrację rządową i samorządową.
Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
Swoimi działaniami zawsze zmierza do szybkiego i ugodowego rozwiązywania sytuacji spornych.
Języki obce: angielski.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

STAŁA WSPÓŁPRACA Z:
- 3 adwokatami i 2 radcami prawnymi,
- 1 aplikantem radcowskim;
- specjalistą z zakresu danych osobowych;
- specjalistą z zakresu zamówień publicznych i windykacji.

Zespół pracuje także w języku angielskim.

Katarzyna Domagała

Specjalista i praktyk z zakresu prawa administracyjnego, postępowań administracyjnych oraz sądowo administracyjnych.
Specjalista i praktyk z zakresu prawa pracy, w tym zagadnień dotyczących szeroko rozumianego stosunku służbowego oraz ubezpieczeń społecznych.
Doradza przedsiębiorcom z zakresu prawa konsumenckiego, w tym w prowadzeniu sprzedaży na odległość (m.in. sklepy internetowe).
Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru spółek prawa handlowego.
Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa turystycznego oraz prawa przewozowego.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.Specjalizacje

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych i samorządowych. Zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa zapewnia profesjonalne usługi na najwyższym poziomie.
Każdego klienta traktujemy indywidualnie, osobiście angażując się w powierzone nam sprawy. Szacunek do klienta oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa w zakresie świadczonych przez nas usług przekłada się na pozytywną atmosferę wzajemnej współpracy.
Zapewniamy szybkość i terminowość wykonywania powierzonych nam zadań. Wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie skutkują sukcesami w zakresie ochrony interesów naszych klientów.

Obszar praktyki

Obszary działalności kancelarii
- prawo cywilne / gospodarcze oraz spory sądowe z tym związane (m.in. z wykonania umów, dochodzenie należności i odszkodowań, w tym od ubezpieczycieli);
- prawo spółek (tworzenie, pełna obsługa bieżąca, przekształcenia, likwidacja podmiotów prawa handlowego);
- prawo kontraktów, w tym udział w negocjacjach umów międzynarodowych;
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (pełna obsługa bieżąca, zwolnienia grupowe, wypadki) oraz spory z tym związane (odszkodowania z tytułu wypadków w pracy, ZUS / PIP);
- prawo zamówień publicznych;
- prawo administracyjne (w tym kontrole PIH / ZUS);
- prawo budowlane oraz inwestycje w nieruchomości;
- prawo autorskie i własności intelektualnej;
- ochrona danych osobowych;
- prawo konsumenckie;
- prawo przewozowe.Kategorie Klientów

- administracja samorządowa;
- administracja rządowa;
- spółki prawa handlowego (w tym spółki założone przez podmioty z Niemiec i Anglii) oraz jednoosobowe działalności gospodarcze działające na płaszczyznach:
- podmioty lecznicze,
- transport,
- handel, w tym sprzedaż internetowa,
- budownictwo, nieruchomości,
- produkcja maszyn i urządzeń;
- systemy monitorowania działania urządzeń, ulepszacze do paliw, technologie gazowe,
- agencje reklamowe;
- biura podróży.Wynagrodzenie

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:
- wynagrodzenie godzinowe;
- wynagrodzenie ryczałtowe;Kontakt

Kancelaria Domagała
ul. Jedności 11/8
65-018 Zielona Góra

Formularz kontaktowy

Czy zapoznałeś się z polityką prywatności?

Przepraszamy, w trosce o Twoje dane osobowe przed wysłaniem wiadomości należy zapoznać się z polityką prywatności.
Możesz się z nią zapoznać u dołu strony.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.